Gwiazdy z 13-stki

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo Logo

Grupa aktorska powstała w roku szkolnym 2015-2016. Grupa obecnie liczy szesnaścioro uczestników z klas 5 - 8. Zespół z roku na rok rozrasta się. Silną cechą grupy jest zespołowość i autentyczność. Program kółka ma charakter otwarty i jest modyfikowany w zależności od sugestii uczestników, ich potrzeb i inwencji twórczej. Nabór do grupy odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zajęcia mają na celu kształtowanie zainteresowań i zdolności teatralnych, samorealizację, podniesienie własnej wartości. Na modelowaniu postaw odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia oraz na stworzeniu widowiska teatralnego. Zwieńczeniem i podsumowaniem naszych osiągnięć jest noc filmowa w szkole - organizowana co roku, która wpisała się w tradycję naszego kółka.

Trzyletnia praca już rozwinęła tkwiące w młodzieży talenty artystyczne, ukształtowała osobowość, poczucie więzi i solidarności, przysporzyła wiele radości i satysfakcji.

Grupa nie tylko specjalizuje się w grze aktorskiej, ale również próbuje swoich sił w układach choreograficznych. Aktorzy również uświetniają swoimi występami wiele uroczystości szkolnych.

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo