Gwiazdy z 13-stki

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo Logo

Aktywność artystyczna grupy z Gdańska na których została nagrodzona:

- II miejsce w XVI edycji Gdyńskich Międzyszkolnych Teatraliów w 2017 roku, w spektaklu

- II miejsce w IV Maglu Teatralnym w 2018 roku, w spektaklu pt. „ Anioły są wśród nas” oraz dwie uczestniczki zostały uhonorowane dyplomem za wyróżniającą grę aktorską.

- Wyróżnienie dla zespołu za podjęcie tematu ważnego społecznie w spektaklu pt. „ Anioły są wśród nas” w XVII edycji Gdyńskich Międzyszkolnych Teatraliów w 2018 roku.
Zrealizowane przedstawienia:

- „Historia Jędrka Jeżyka- chłopca z kolcami”

- „1-0 dla nieba”

- „Zamieszanie w krainie bajek”

- „Niebo – piekło”

- „Przedstawienie z okazji 80-lecia szkoły”

- „ Anioły są wśród nas”

- „Trzynastka kontra Hogwart”

- cztery prezentacje układów tanecznych- taniec współczesny
Plany na przyszłość:

Nasze plany na przyszłość to przygotowanie kolejnego przedstawienia, udział w warsztatach, przeglądach, konkursach i festiwalach. Dalszy rozwój grupy i każdego uczestnika z osobna, poszukiwanie, poznawanie, dojrzewanie oraz dobra zabawa. Zainteresowanie młodych ludzi teatrem, na tyle, by chcieli poświęcić mu swój wolny czas oraz wielka kariera na arenie międzynarodowej uczestników naszej grupy.

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo